Giới thiệu Giới thiệu

Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng-Võ Nguyên Giáp
Ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Ông Phạm Văn Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; GS – TS

Ngày 31/7/2015 tại phòng họp nhà khách Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Tổng kết thí điểm các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập". Tham dự hội nghị về phía Hội Khuyến học có: Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm; các Phó chủ tịch Phạm Tất Dong, Trần Xuân Nhĩ, Trần Tính, Nguyễn Thanh Phong; lãnh đạo các phòng ban của TW Hội và 140 cán bộ lãnh đạo Hội khuyến học của 63 tỉnh, thành trong cả nước. Về phía khách mời có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Ban Tuyên giáo trung ương; Phó Bí thư , Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư thị xã Vĩnh Yên và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm và PCT Nguyễn Tất Dong chủ tọa hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc của PCT Phạm Tất Dong và phát biểu chào mừng của PCT UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phạm Đang Hùng, Trưởng ban phong trào, Ban điều hành Đề án 281 –TW Hội, trình bày dự thảo báo cáo tổng kết thí điểm xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập"," "Cộng đồng học tập", theo Đề án 281/QĐ-TTg  giai đoạn 2014-2015  và dự thảo Bộ tiêu chí ""Gia đình học tập", "Dòng họ học tập"," "Cộng đồng học tập". Về dự thảo báo cáo tổng kết thí điểm các mô hình học tập chỉ rõ việc triển khai Đề án 281/QĐ-TTg ở TW Hội Khuyến học Việt Nam và ở cơ sở. Kết quả triển khai thí điểm ở 42 tỉnh thành gồm: 211.856 gia đình; 6.317 dòng họ; 7.246 cộng đồng; 3.408 đơn vị cơ quan, doanh nghệp, trường học; 1.834 xã phường, thị trấn và 3.809 quận, huyện, thị xã. Cụ thể, mô hình GĐHH kết quả thu được tương đối khả quan, số hộ tham gia thí điểm xây dựng gia đình học tập có thể đạt từ  60-70% ; mô hình gia đình học tập ở những nơi có dòng họ ổn định, lâu đời, số lượng tham gia thí điểm nhiều và kết quả có thể đạt từ 60% trở lên ..v.v…


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1271630