Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Những kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 10 tháng bảy 2015, tại văn phòng Tỉnh hội ( 52 Bình Giã thành phố Vũng Tàu ), Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2015 và đề ra nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Về sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2015, báo cáo nêu rõ những kết quả như:

Công tác xây dựng , phát triển tổ chức Hội và hội viên, tính đến cuối tháng 6/2015, từ tỉnh đến huyện, TP, 82 xã phường, thị trấn, 975 thôn ấp khu phố, cơ quan trường học và 5.507 tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có tổ chức Hội với 190.782 hội viên, tăng 5 chi hội    ( thành hội Bà Rịa tăng 1, Long Điền tăng 3 và Tân Thành tăng 1) và tăng 9.312 hội viên so với cuối năm 2014, đạt tỷ lệ 18,96% so với dân số toàn tỉnh.

 Công tác xây dựng, phát triển gia đình, khu phố, thôn ấp hiếu học. Trong 6 tháng đầu năm 2015 toàn tỉnh phát triển thêm được 2.637 hộ đăng ký GĐHH, nâng tổng số hộ đăng ký GĐHH toàn tỉnh lên 129.651 hộ, đạt tỷ lệ 57,04% so với tổng số hộ dân của tỉnh và trong 6 tháng đầu năm 2015 Tỉnh Hội công nhận thêm 5.216 gia đình hiếu học, nâng tổng số hộ được công nhận GĐHH toàn tỉnh lên 85.153 hộ, đạt tỷ lệ 37,46% so với tổng số hộ dân của tỉnh.  

           Cùng với phong trào xây dựng GĐHH, các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo xây dựng khu phố, thôn ấp hiếu học, đến hết tháng 6/2015 toàn tỉnh có 84 khu phố, thôn ấp được công nhận là khu phố, thôn ấp hiếu học, trong đó Thành Hội Bà Rịa có 30 đơn vị, Thành Hội Vũng Tàu có 24 đơn vị, Huyện Hội Đất Đỏ có 7 đơn vị, Huyện Hội Xuyên Mộc có 2 đơn vị, huyện hội Châu Đức 2 đơn vị, huyện hội Long Điền 11 đơn vị và huyện hội Tân Thành 8 đơn vị. Trong đó có 7 đơn vị được công nhận khu phố, ấp hiếu học xuất sắc          ( thành hội Bà Rịa: 6 và thành hội Vũng Tàu: 1 ).

        Xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2015 các huyện, thành hội đã hỗ trợ ngành giáo dục thực hiện những nhiệm vụ của ngành như: Thành Hội Bà Rịa tiếp tục duy trì và vận động học sinh ra lớp phổ cập ; dự lễ tổng kết của các trường năm học 2014-2015; các hội cơ sở phối hợp  thực hiện rà soát lại phiếu điều tra trình độ học vấn của hộ gia đình từ 0 đến 60 tuổi và kiểm tra, bổ sung, cập nhật dữ liệu phần mềm hệ thống quản lý phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; phối hợp ra soát trẻ sinh năm 2010 và 2009 chuẩn bị vào lớp lá và lớp 1.

Huyện hội Long Điền kết hợp với ngành Giáo dục vận động được 206 các em ra lớp học phổ cập, trong đó học sinh tiểu học là 116 và học sinh THCS là 90 em. Hỗ trợ 89 học sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia mỗi em 500.000 đồng.

Huyện hội Châu Đức phối hợp với phòng GD&ĐT thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và hỗ trợ cho 125 học sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, mỗi em 500.000 đồng ..v.v…

 Tham gia hoạt động tại các TTVH-HTCĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2015 các cấp Hội đã phối hợp với các TTVH-HTCĐ mở được 174 lớp chuyên đề cho 11.216 người tham dự. Cụ thể như: Các cấp Hội cơ sở Thành Hội Bà Rịa mở được 45 lớp chuyên đề cho 5.108 người tham dự; Các cấp Hội cơ sở Huyện Hội Đất Đỏ mở được 20 lớp chuyên đề cho 831 người tham dự; Các cấp Hội cơ sở Huyện Hội Xuyên Mộc mở được 11 lớp chuyên đề cho 520 người tham dự; Các cấp Hội cơ sở Huyện Hội Châu Đức mở được 66 lớp chuyên đề cho 2.781 người tham dự…v.v…

Công tác xây dựng Quỹ khuyến học. Trong 6 tháng đầu năm 2015các cấp Hội từ cơ sở đến tỉnh, đã tích cực vận động các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, các vị mạnh thường quân ủng hộ Quỹ hội: Tỉnh hội vận động được 971.500.000 đồng; các cấp hội của Thành hội Bà Rịa vận động được 1.955.933.220 đồng; trong đó thành hội vận động được 177.740.000 đồng, Hội khuyến học xã, phường, thị trấn vận động được 1.782.193.220 đồng; Huyện hội Đất Đỏ vận động được 581.320.000 đồng, trong đó huyện hội vận động được 88.000.000 đồng, hội khuyến học học xã, phường, thị trấn vận động được 493.320.000 đồng; Huyện hội Long Điền vận động được 217.640.000 đồng, trong đó huyện hội vận động được 72.000.000 đồng, hội khuyến học xã, phường vận động được 145.640.000 đồng … Như vậy tính đến hết tháng 6/2015 Quỹ khuyến học các cấp Hội vận động được như sau:

  -      Tỉnh hội: 971.500.000 đồng.

 • Cấp huyện, thành phố trong toàn tỉnh: 430.140.000 đồng
 • Các cấp phường xã, thị trấn trong toàn tỉnh: 3.456.655.000 đồng

Cùng với công tác xây dựng Quỹ khuyến học, các cấp Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nuôi heo đất khuyến học, để tạo nguồn Quỹ gia đình chăm lo cho con em ăn học. Đến nay phong trào đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh và phát triển mạnh ở Huyện hội Châu Đức, Long Điền, Thành Hội Vũng Tàu và thành hội Bà Rịa ( trong 6 tháng đầu năm 2015 thành hội Bà Rịa đã khui 256/1067 heo đất đạt số tiền là 210.377.000 đồng ).

Trao học bổng khuyến học, khuyến tài. Nhằm khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt học tốt, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trong 6 tháng đầu năm 2015 các cấp Hội trong toàn tỉnh đã trao 1.672 suất học bổng với số tiền 768.630.000 triệu đồng và 7.139 phần quà , phần thưởng cho học sinh giỏi và học sinh nghèo hiếu học với số tiền là 2.341.308.300 đồng.

 Triển khai thí điểm các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ quý IV năm 2014 Tỉnh hội đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình học tập như: chọn Thành hội Bà Rịa, huyện hội Đất Đỏ với 4 phường, xã, thị trấn; 8 thôn, ấp, khu phố và 32 gia đình để chỉ đạo điểm. Đồng thời yêu cầu các huyện, thành hội không thuộc diện chỉ đạo điểm của Tỉnh hội, cũng tiến hành chỉ đạo điểm ở đơn vị mình; tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" của tỉnh     ( trong Đề án có các phụ lục: Bộ chỉ số đánh giá các mô hình học tập; công việc và tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện Đề án ). Có 250 đại biểu tham dự gồm: Thường trực Tỉnh hội; Thường trực các huyện, thành hội trong tỉnh; Chủ tịch, phó chủ tịch hội khuyến học các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch và chi hội trường khuyến học  các trường đại học , cao đẳng, Trung tâm GDTX và THPT; chi hội trường khuyến học các thôn, ấp, khu phố và các gia đình được chọn làm thí điểm; đại diện các sở, ban ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh. Từ tháng 12 năm 2014 đến hết quý I/2015 các huyện, thành hội khuyến học trong tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" của Tỉnh, cho BCH Hội Khuyến học cơ sở, các chi, tổ hội  và đại diện các ban, ngành, hội, đoàn thể ở địa phương . Như huyện hội Đất Đỏ đã tổ chức 6 hội nghị với 643 người tham dự; Thành hội Bà Rịa tổ chức 10 hội nghị với 747 người tham dự; huyện hội Long Điền tổ chức 7 hội nghị ở 7 xã, thị trấn với 740 người tham dự ..v..v…

Ngay sau các hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg  và Đề án, các huyện, thành hội đã tiến hành khảo sát các đối tượng tham gia thí điểm, trên cơ sở kết quả khảo sát này, huyện thành hội đã phối hợp với Hội khuyến học xã, phường, thị trấn, hộ gia đình tham gia thí điểm xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí của mô hình học tập để thực hiện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam và Tỉnh hội về tổng kết thí điểm mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập". Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã chỉ đạo hội khuyến học xã, phường, thị trấn và chi hội khu phố, thôn, ấp tham gia thí điểm tổng kết các mô hình học tập ở đơn vị mình. Việc tổng kết được tiến hành từ cuối tháng 5 đầu tháng 6/2015 và ngày 19/6/2015 Tỉnh hội đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện thí điểm các mô hình học tập cụ thể như sau:

 1. Kết quả thực hiện ở các đơn vị do Tỉnh hội chỉ đạo.
 • Mô hình "Gia đình học tập":

+ Số gia đình tham gia thí điểm: 32 gia đình ( 12 gia đình thuộc huyện hội Đất Đỏ và 20 gia đình thuộc thành hội Bà Rịa ).

+ Số gia đình đạt chuẩn gia đình học tập: 32/32 gia đình, trong đó 30 gia đình đạt 100 điểm, 2 gia đình đạt 99 điểm ( hai gia đình này thuộc khu phố 1 phường Long Tâm, TP Bà Rịa ).

 • Mô hình "Cộng đồng học tập":

+ Số khu phố, ấp tham gia thí điểm: 8 khu phố, ấp, trong đó có 06 khu phố và 2 ấp.

+ Số khu phố, ấp đạt chuẩn cộng đồng học tập 8/8 khu phố, ấp, trong đó 07 đơn vị  đạt điểm tối đa và 01 đơn vị đạt 95 điểm.

Mô hình "Đơn vị học tập":

+ Số cơ quan tham gia thí điểm: 2 cơ quan ( chi hội Ban tổ chức huyện ủy và chi hội phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ ).

+ Số cơ quan đạt chuẩn đơn vị học tập: ½ cơ quan. Đó là chi hội Ban Tổ chức huyện ủy ( chi hội phòng Nội vụ mới đạt 80 điểm, thiếu 5 điểm mới đạt chuẩn đơn vị học tập ).

 1. Kết quả thực hiện ở các đơn vị do huyện, thành hội chỉ đạo.
 • Mô hình "Gia đình học tập":

+ Số gia đình tham gia thí điểm: 72 gia đình.

+ Số gia đình đạt chuẩn gia đình học tập: 48 gia đình

 • Mô hình "Cộng đồng học tập":

+ Số khu phố, thôn ấp tham gia thí điểm : 24 khu phố, thôn ấp.

+ Số khu phố, thôn ấp đạt chuẩn "Công đồng học tập": 6 khu phố, thôn, ấp.

 • Mô hình "Dòng họ học tập:.

+ Số dòng họ tham gia thí điểm: 2 dòng họ ( thuộc huyện hội Châu Đức )

+ Số dòng họ đạt chuẩn  " Dòng họ học tập": không có dòng họ nào đạt chuẩn " Dòng họ học tập".

 • Mô hình "Đơn vị học tập":

+ Số đơn vị tham gia thí điểm: 2 đơn vị ( thuộc huyện hội Châu Đức )

+ Số đơn vị đạt chuẩn "Đơn vị học tập": 1 đơn vị .

Dù kết quả thí điểm chưa được như mong muốn, song qua thí điểm đã đem lại cho các cấp hội cho các cấp hội nhiều bài học mới, cho việc triển khai thực hiện đại trà các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo việc tổ chức đại hội khuyến học các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh hội đã ban hành công văn số 60/CV-HKH ngày 13/10/2014 hướng dẫn các cấp hội tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện công văn này các huyện, thành hội đã tích cực triển khai thực hiện tổ chức đại hội ở các cấp hội, tính đến hết tháng 6/2015, hội, chi hội khuyến học các khu phố, thôn, ấp, cơ quan trường học đã tiến hành xong đại hội; nhiều hội khuyến học các xã, phường, thị trấn đã tiến hành đại hội ( tại huyện hội Đất Đỏ đã có 6/8 hội khuyến học xã, thị trấn tiến hành đại hội. Thành hội Bà Rịa có 9/11 hội khuyến học xã, phường tiến hành đại hội …). Hội khuyến học các huyện, thành phố đã có kế hoạch tổ chức đại hội trong quý III/2015.

 Các công tác khác:

- Dự giao ban cụm khuyến học các tỉnh Miền Đông Nam Bộ 6 tháng cuối năm 2014 tổ chức tại Cần Giuộc Long An vào 16/1/2015.

- Tổ chức giao ban công tác khuyến học quý I/2015 các huyện, thành hội trong tỉnh.

- Tổ chức giao ban công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2015 của các hội, chi hội khuyến học, các trường THPT, TTGDTX, đại học và cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lễ tri ân các nhà tài trợ cho quỹ khuyến học của tỉnh. Lễ tri ân được tổ chức vào ngày 10/4/2015 tại phòng họp khách sạn Palace, số 1 đường Nguyễn Trãi, TP Vũng Tàu. Tại lễ tri ân Hội Khuyến học tỉnh đã tặng biểu trưng tôn vinh và tri ân cho 73 nhà tài trợ.

- Phát hành bản tin Giáo dục và Khuyến học số 51 và 52, mỗi số 1.200 bản.

          Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo nêu các nội dung công tác như:

 1. Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên mới.
 2. Tích cực góp phần cùng ngành GĐ- ĐT củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các TTVH-HTCĐ.
 3. Thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, nuôi heo đất khuyến học và cấp học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên hiếu học và học sinh, sinh viên giỏi.
 4. Hướng cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu phố, thôn, ấp hiếu học theo các  mô hình học tập của Quyết định 281/QĐ-TTg để tiến tới chuyển các gia đình hiếu học thành gia đình học tập và các khu phố, thôn, ấp hiếu học thành cộng đồng học tập.
 5. Tổ chức Đại hội khuyến học các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020: Cấp huyện, thành phố hoàn thành trong quý III/2015 và Tỉnh hội tổ chức vào cuối quý IV/2015.
 6. Tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ VIII Ngày Khuyến học Việt Nam ( 2/10/2008 – 2/10/2015 ),  trao học bổng khuyến học năm 2015 và tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu.
 7. Tổ chức phát học bổng theo phương thức 1+1 cho học sinh toàn tỉnh vào tháng 8/2015.
 8. Dự hội nghị tổng kết thí điểm các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, do TW Hội tổ chức ở Vĩnh Phúc vào cuối tháng 7/2015 và dự hội nghị triển khai thực hiện đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ do TW Hội tổ chức tại Vũng Tàu vào tháng 12/2015.
 9. Tổ chức hội nghị gia đình, khu phố, thôn ấp hiếu học tiêu biểu .
 10. Tổ chức giao ban quý III, quý IV/2015 các huyện, thành hội trong tỉnh và giao ban 6 tháng cuối năm các, chi hội trực thuộc Tỉnh hội. Dự giao ban công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2015 cụm khuyến học các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, do hội khuyến học tỉnh Bình Thuận đăng cai vào ngày 17/7/2015 .
 11. Tiếp tục ra bản tin giáo dục và khuyến học số 53 và 54.

                                                         


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 1271576