Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Hội nghị Tổng kết thí điểm các mô hình học tập theo Đề án 281/QĐ-TTg giai đoạn 2014-2015
Ngày 31/7/2015 tại phòng họp nhà khách Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Tổng kết thí điểm các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”.

Ngày 31/7/2015 tại phòng họp nhà khách Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Tổng kết thí điểm các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập". Tham dự hội nghị về phía Hội Khuyến học có: Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm; các Phó chủ tịch Phạm Tất Dong, Trần Xuân Nhĩ, Trần Tính, Nguyễn Thanh Phong; lãnh đạo các phòng ban của TW Hội và 140 cán bộ lãnh đạo Hội khuyến học của 63 tỉnh, thành trong cả nước. Về phía khách mời có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Ban Tuyên giáo trung ương; Phó Bí thư , Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư thị xã Vĩnh Yên và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm và PCT Nguyễn Tất Dong chủ tọa hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc của PCT Phạm Tất Dong và phát biểu chào mừng của PCT UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phạm Đang Hùng, Trưởng ban phong trào, Ban điều hành Đề án 281 –TW Hội, trình bày dự thảo báo cáo tổng kết thí điểm xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập"," "Cộng đồng học tập", theo Đề án 281/QĐ-TTg  giai đoạn 2014-2015  và dự thảo Bộ tiêu chí ""Gia đình học tập", "Dòng họ học tập"," "Cộng đồng học tập". Về dự thảo báo cáo tổng kết thí điểm các mô hình học tập chỉ rõ việc triển khai Đề án 281/QĐ-TTg ở TW Hội Khuyến học Việt Nam và ở cơ sở. Kết quả triển khai thí điểm ở 42 tỉnh thành gồm: 211.856 gia đình; 6.317 dòng họ; 7.246 cộng đồng; 3.408 đơn vị cơ quan, doanh nghệp, trường học; 1.834 xã phường, thị trấn và 3.809 quận, huyện, thị xã. Cụ thể, mô hình GĐHH kết quả thu được tương đối khả quan, số hộ tham gia thí điểm xây dựng gia đình học tập có thể đạt từ  60-70% ; mô hình gia đình học tập ở những nơi có dòng họ ổn định, lâu đời, số lượng tham gia thí điểm nhiều và kết quả có thể đạt từ 60% trở lên ..v.v…

Dù thời gian thí điểm ngắn, nhưng nhờ các tổ chức hội có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, lại được sự quan tâm lãnh đạo , chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nên việc thực hiện thí điểm các mô hình học tập đã đạt được kết quả khả quan. Qua thực hiện thí điểm các mô hình học tập, các cấp hội đã rút ra được nhiều bài học bổ ích cho việc triển khai đại trà các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

Về dự thảo Bộ tiêu chí: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", các tiêu chí đã viết ngắn súc tích và có những tiêu chí nội dung thấp hơn tiêu chí trước khi thực hiện thí điểm, nên người dân dễ tiếp thu và dễ thực hiện. Ngoài ra dự thảo Bộ tiêu chí "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" còn nêu rõ quy trình tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình học tập …

Sau phần trình bày báo cáo của ông Phan Đăng Hùng các đại biểu đã tập trung thảo luận về tổng kết thí điểm các mô hình học tập, các ý kiến cho rằng: việc triển khai thí điểm các mô hình học tập ở hầu hết các địa phương đều đạt kết quả khá tốt, vì đây là Đề án của Chính phủ; lại được sự quan tâm chỉ đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự ủng hộ của nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể và sự chủ động, tích cực thực hiện của cán bộ, hội viên hội khuyến học. Nhưng cũng còn một số địa phương triển khai thí điểm các mô hình học tập đạt kết quả không như mong muốn vì khi triển khai thực hiện thí điểm gặp quá nhiều khó khăn như: không được cấp kinh phí; không được lãnh đạo địa phương ban hành quyết định hoặc phê duyệt " Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; thực hiện thí điểm các mô hình học tập khi 6 đề án thành phần khác hầu như chưa có động tĩnh gì; thời gian thực hiện thí điểm quá ngắn…

Về dự thảo Bộ tiêu chí có nhiều ý kiến đóng góp như" mô hình "Đơn vị học tập" là một trong những mô hình Quyết định 281/QĐ-TTg đã nêu, nên Bộ tiêu chí  phải có  cả tiêu chí của mô hình đơn vị học tập ; Banđiều hành Đề án 281/QĐ-TTg của TW Hội chỉ xây dựng Bộ tiêu chí khung, còn lại để Hội khuyến học các địa phương tự lo; cần phân cấp hợp lý việc cấp giấy chứng nhận danh hiệu các mô hình học tập, để cấp xã cấp giấy chứng nhận danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập sợ không khả thi; Bộ tiêu chí "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" phải do Chính phủ phê duyệt mới có hiệu lực; khi triển khai đại trà các mô hình học tập TW Hội Khuyến học Việt Nam phải ban hành văn bản hướng dẫn  cùng các văn bản của Đảng và Chính phủ về thực hiện Quyết định 89 và 281. Chỉ có như vậy việc thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" mới được thực hiện như phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó chủ tịch Phạm Tất dong nêu rõ:

Sau khi Ban chỉ đạo cải cách căn bản, toàn diện giáo dục của Chính phủ được thành lập, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của Chính phủ đã tự giải tán và trở thành một bộ phận trong Ban cải cách căn bản, toàn diện giáo dục của Chính phủ. Vì vai trò quan trọng của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ đề nghị Chính phủ có văn bản không giải thể Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở các địa phương.

Trong các mô hình học tập vẫn có mô hình đơn vị học tập, sở dĩ trong dự thảo Bộ tiêu chí , không có tiêu chí mô hình đơn vị học tập vì Chính phủ phân công cho Bộ GD&ĐT thực hiện mô hình cộng đồng học tập cấp xã và mô hình đơn vị học tập.

Việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg phải gắn với các quan điểm của Quyết định 89 và gắn với đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Thực hiện Quyết định 89 từ năm 2010 – 2020 là thực hiện 7 đề án thành phần, TW Hội sẽ đề nghị Chính phủ có chỉ đạo, để 7  đề án thành phần cùng được triển khai thực hiện ở các địa phương.

Thực hiện xây dựng các mô hình học tập phải gắn với  các phong trào ở địa phương, nội dung xây dựng các mô hình học tập là xóa nghèo về tri thức cho công dân.

Bộ tiêu chí gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập ngôn từ phải chuẩn xác, cân đong, đo đếm được. Làm khuyến học trước đây là nêu cao tinh thần hiếu học, còn bây giờ là phát huy năng lực tri thức của công dân.

Sau hội nghị tổng kết này, tháng 9/2015 Thường vụ TW Hội sẽ họp xem xét, hoàn chỉnh các văn bản trình Chính phủ. Hội nghị tổng kết thí điểm các mô hình học tập theo Đề án 281/QĐ-TTg giai đoạn 2014-2015 đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào 17h cùng ngày.

 

                                                                                                                                                                                 BXV


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 1271621