Học bổng Học bổng

Đại hội đại biểu khuyến học Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 18 tháng 12 năm 2015, tại hội trường Tỉnh ủy thành phố Vũng Tàu, Hội Khuyến học Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có ông Lương Ngọc Toản, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Dương Văn Đóa, Chánh văn phòng Trung ương hội khuyến học phía Nam, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội trong tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang và 225 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 200.000 hội viên của Hội.

Báo cáo tổng kết hoạt động khóa III nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban chấp hành khóa III trình Đại hội đã nêu rõ:

Về kết quả hoạt động khóa III nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp hội đã đạt được những kết quả nổi bật như: phát triển hội viên mới. Cuối năm 2010, toàn tỉnh mới có 103.113 hội viên, đạt tỷ lệ 10,28%, so với dân số toàn tỉnh, thì đến nay toàn tỉnh đã có 206.788 hội viên, đạt tỷ lệ 20,52% so với dân số toàn tỉnh. Như vậy so với nhiệm kỳ II, nhiệm kỳ III đã tăng 103.675 hội viên, tính bình quân mỗi năm của nhiệm kỳ III đã kết nạp thêm 20.735 hội viên và so với chỉ tiêu phát triển hội viên Đại hội III đề ra chúng ta đã vượt 5,52%; phát triển tổ chức hội, Cuối năm 2010, toàn tỉnh có 100% huyện, thành phố; 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội với 8 hội khuyến học huyện, thành phố; 82 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 877 chi hội khu phố, thôn ấp, cơ quan, trường học và 4.826 tổ khuyến học, thì đến nay toàn tỉnh đã có thêm 101 chi hội ( nâng tổng số chi hội của tỉnh lên 978 chi hội ) và 792 tổ khuyến học ( nâng tổng số tổ khuyến học của tỉnh lên 5.618 tổ khuyến học).  Như vậy, hiện nay 100% tổ dân phố của 8 huyện, thành phố trong tỉnh đều có tổ khuyến học; xây dựng gia đình hiều học, Cuối năm 2010 toàn tỉnh có 74.385 hộ đăng ký GĐHH, đạt tỷ lệ 33,51% so với tổng số hộ gia đình của tỉnh, trong đó có 38.862 hộ được công nhận là GĐHH, đạt tỷ lệ 19,62% so với tổng số hộ gia đình của tỉnh, thì đến nay đã có 143.927 hộ đăng ký GĐHH , đạt tỷ lệ 64,72% so với tổng số hộ gia đình của tỉnh, trong đó 89.957 hộ được công nhận là GĐHH, đạt tỷ lệ 40,45% so với tổng số hộ gia đình của tỉnh. Như vậy trong nhiệm kỳ III số GĐHH tăng 51.096 hộ, so với chỉ tiêu phát triển GĐHH được Đại hội III đặt ra chúng ta đã vượt 24,72% số hộ đăng ký GĐHH ( chỉ tiêu Đại hội III đặt ra là 40% ) và vượt 10,45% số hộ được công nhận là GĐHH ( chỉ tiêu Đại hội III đặt ra là 30%).

Cùng với phong trào thi đua xây dựng GĐHH, phong trào xây dựng khu phố, thôn ấp hiếu học đã được Tỉnh hội phát động và đã được các cấp hội tích cực thực hiện đạt kết quả khá tốt. Trong 5 năm của nhiệm kỳ III toàn tỉnh đã xây dựng được 102 khu phố, thôn ấp hiếu học; vận động xây dựng quỹ khuyến học, Để có kinh phí hỗ trợ khuyến khích các hoạt động giáo dục&đào tạo, nhằm mở rộng phong trào khuyến học, trong nhiệm kỳ III các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học và trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho HS,SV nghèo hiếu học và HS,SV giỏi. Hàng năm quỹ của các cấp hội trong tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng và hàng năm các cấp hội đều tổ chức khen thưởng, trao học bổng khuyến học cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, nghèo hiếu học và trao học bổng khuyến tài cho nhiều học sinh, sinh viên giỏi.

Về phương hướng nhiệm vụ khóa III, báo cáo đã nêu 5 nhiệm vụ cụ thể và 5 giải pháp cơ bản để thực hiện.

Những nhiệm vụ cụ thể đó là:

  1. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên theo hướng nâng cao chất lượng của tổ chức hội và chất lượng của hội viên. Phát triển hội viên mỗi năm tăng thêm 1% so với dân số của tỉnh, để cuối nhiệm kỳ có số hội viên đạt 25,52% so với dân số của tỉnh.
  2. Thực hiện tốt hơn nữa phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, nuôi heo đất khuyến học và cấp học bổng khuyến học, khuyến tài cho HS,SV nghèo hiếu học và HS,SV giỏi. Phấn đấu tổng số tiền các loại quỹ khuyến học trên địa bàn tỉnh đạt 20.000 đồng/người dân/năm.
  3. Tích cực phối hợp và góp sức cùng ngành giáo dục-đào tạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.
  4. Triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập", theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ  70% gia đình được công nhận là "gia đình học tập", 50% dòng họ được công nhận là "dòng họ học tập", và 60% cộng đồng được công nhận là "cộng đồng học tập".
  5.  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tuyên truyền rộng rãi công tác khuyến học trong xã hội. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình của tỉnh và các địa phương mở các hình thức tư vấn khuyến học, khuyến tài, phổ biến tri thức khoa học giáo dục và các chủ trương khuyến học. Nâng cao chất lượng bản tin Giáo dục & Khuyến học và website của Tỉnh hội.

Những giải pháp cơ bản để thực hiện là:

1.  Nâng cao chất lượng hội viên và đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động của Hội . Đây là giải pháp quan trọng bảo đảm cho mọi hoạt động của Hội đạt hiệu quả.

2. Các cấp hội tích cực vận động xây dựng các hình thức quỹ khuyến học để cấp học bổng và hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục ở những nơi có nhiều khó khăn.

3. Xây dựng quy trình phối hợp giữa hội khuyến học với các sở, ban, ngành, đoàn thể , các tổ chức doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

4. Triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"  của tỉnh và Bộ tiêu chí: "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" cho cán bộ hội viên và nhân dân.

 5. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lương Ngọc Toản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả công tác khuyến học của các cấp hội trong tỉnh đạt được trong khóa III nhiệm kỳ 2010-2015, mong muốn các cấp hội phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ công tác khuyến học khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Trung ương hội Khuyến học Việt Nam ông Lương Ngọc Toản, đã trao cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2010-2015 cho Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Yến thay mặt cho Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu trao bức trướng của Tỉnh ủy cho Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020 với 28 ủy viên. Ông Đỗ Quốc Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội và ông Nguyễn Hồng Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội đại biều khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 1271578