Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

THÀNH PHỐ BÀ RỊA BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH HIẾU HỌC, KHU PHỐ, ẤP HIẾU HỌC GIAI ĐOẠN 2012-2015
Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2016, Hội Khuyến học thành phố Bà Rịa đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình hiếu học (GĐHH), khu phố, ấp hiếu học giai đoạn 2012 – 2015 và tổng kết công tác khuyến học năm 2015 với gần 200 đại biểu tham dự. Đến dự có đại diện lãnh đạo UBMT- TQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo thành ủy và lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể của thành phố; lãnh đạo Đảngbộ, chính quyền, UBMT các phường xã.

      Hội nghị lần này có 54 GĐHH đại diện cho 12.414 GĐHH toàn thành phố về tham dự, đó là những gia  đình tiêu biểu xứng đáng được trân trọng và biểu dương trong giai đoạn 2012-2015, là những nhân tố tích cực từ các khu phố, ấp, được Hội cơ sở xét chọn đề nghị tuyên dương. Được sự quan tâm của Đảng ủy và UBND các phường, xã, hàng năm các các Hội cơ sở đều tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, nhiều gương điển hình đã được tuyên dương khen thưởng, phổ biến nhân rộng, đặc biệt có mô hình dòng họ hiếu học như dòng họ Tam Hợp (Phước Hưng) rất có ý nghĩa .

      Cuộc vận động xây dựng GĐHH ngày càng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng là điều kiện thuận lợi để xây dựng cộng đồng, khu phố, ấp hiếu học, tính đến nay toàn thành phố đã có  31/55 khu phố, ấp đạt khu phố, ấp hiếu học được Tỉnh Hội công nhận, đạt tỷ lệ 56,36%, so với năm 2012 tăng 17 đơn vị, trong đó có 06 khu phố được công nhận là khu phố hiếu học xuất sắc .

      Có được những kết quả nêu trên, Hội Khuyến học các cấp đã tập trưng thực hiện các giải pháp như:   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học trong các tầng lớp nhân dân,  cán bộ và tổ chức hội cơ sở; Quan tâm tạo điều kiện để mọi người được học tập suốt đời; Biểu dương, khen thưởngkịp thời những tấm gương tập thể, cá nhân  tiêu biểu tâm huyết với phong trào;  Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các hội quần chúng.

          Nhiệm vụ  từ nay đến năm 2020 của các cấp hội là:Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở và chi hội, phấn đấu đến năm 2020, phát triển hội viên đạt tỉ lệ 25,52 % so với dân số; tiếp tục tham mưu với Đảng, chính quyền các cấp, tạo mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động gây quỹ khuyến học; triển khai thực hiện đại trà và có hiệu quả mô hình"Gia đình học tập', "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập", theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/02/2014 ;phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo tham mưu với UBND thành phố triển khai thực hiện công tác đánh giá "cộng đồng học tập" theo tinh thần Thông tư 44/2014/TT/BGD-ĐT của Bộ Giáo dục&Đào tạo; tăng cường công tác phối hợp giữa Hội khuyến  học cơ sở với các TTVH-HTCĐ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp chuyên đề, các câu lạc bộ với nhiều nội dung đa dạng, phong phú và thiết thực hơn nhằm thu hút nhiều đối tượng tham gia ; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học; tổ chức phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các chi hội  Khu phố, ấp có hoạt động mang lại hiệu quả cao .

      Nhân hội nghị này, Hội Khuyến học Tỉnh đã khen thưởng 27 GĐHH xuất sắc, UBND thành phố khen thưởng 27 GĐHH tiêu biểu giai đoạn 2012-2015. UBND thành phố cũng hỗ trợ khích lệ cho 12 khu phố ấp đạt danh hiệu khu phố ấp hiếu học trong năm 2014, 2015 , mỗi khu phố 2 triệu đồng.

                                                                                                                    HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 41
Tất cả: 1271607