Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Giao ban công tác khuyến học quý I năm 2016
Ngày 23/3/2016 hội nghị giao ban công tác quý I/2016 các huyện, thành hội trong tỉnh đã được tổ chức tại phòng họp của UBND huyện Long Điền. Tham dự hội nghị về phía hội khuyến học có ông Bùi Xuân Vịnh, Tổng thư ký hội, ông Nguyễn Kim Đài , Chánh văn phòng đại diện cho Thường trực Tỉnh hội; Chủ tịch, Phó chủ tịch các huyện thành hội Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc và lãnh đạo khuyến học các xã , phường, thị trấn của huyện Long Điền. Về phía khách mời có ông Nguyễn Thanh Giang- Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Nguyễn Thanh Đông - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT, ông Lâm Văn Hồng , Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền, Chủ tịch danh dự Hội kuyến học huyện Long Điền và đại diện các phòng, ban, ngành của huyện Long Điền. Ông Bùi Xuân Vịnh chủ trì hội nghị.

     Được sự phân công của Thường trực Tỉnh hội, ông Nguyễn Kim Đài trình bày dự thảo báo cáo công tác khuyến học quý I/2016 và chương trình công tác quý II/2016.

     Về công tác quý I/2016 báo cáo đã nêu những kết quả công tác khuyến học nổi bật như: công tác tổ chức hội và phát triển hội viên. Trong quý I/2016, từ tỉnh đến huyện, thành phố, 82 xã, phường, thị trấn 989 thôn ấp, khu phố, cơ quan trường học và 6.233 tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội với 213.142 hội viên, tăng 2.326 hội viên so với cuối năm 2015, đạt tỷ lệ 19,65% so với dân số toàn tỉnh; công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập. Thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam trong quý I/2016 các cấp hội trong tỉnh đã có những hoạt động tích cực cho việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập. Cụ thể như: Tỉnh hội phối hợp với Sở GD&ĐT đã soạn thảo xong các văn bản Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình học tậptrên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu các mô hình học tập; Dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình học tậptrên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, để UBND tỉnh ra Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình học tậptrên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu các mô hình học tập.

     Các huyện, thành hội phối hợp với Phòng GD&ĐT, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu các mô hình học tập cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Một số huyện, thành hội đã tham mưu UBND huyện, xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng XHHT ( như huyện hội Long Điền và huyện hội Xuyên Mộc ); in ấn, phát hành các văn bản, biểu mẫu về triển khai nhân rộng các mô hình học tập đến các hội cơ sở để nghiên cứu trước ( như huyện hội Tân Thành ); lập kế hoạch mở lớp tập huấn về triển khai nhân rộng các mô hình học tập ( như thành hội Bà Rịa , lớp sẽ tổ chức vào ngày 24/3/2016 ); tổ chức cho các đối tượng đăng ký xây dựng các mô hình học tập ( như huyện hội Đất Đỏ đã có 8.944 hộ đăng ký gia đình học tập đạt tỷ lệ 50,48% so với tổng số hộ gia đình của huyện; 14 khu phố, ấp đăng ký xây dựng cộng đồng học tập cấp thôn, 1 xã đăng ký cộng đồng cấp xã và 2 đơn vị đăng ký đơn vị học tập. Ở huyện hội Xuyên Mộc đã có 5.808 hộ đăng ký GĐHT, đạt tỷ lệ 17,09% và 9 ấp, khu phố đăng ký CĐHT cấp thôn, đạt tỷ lệ 8,91%.  Ở huyện hội Long Điền đã có 6.416 hộ đăng GĐHT đạt tỷ lệ 20,8% và 8 khu phố, ấp đăng ký CĐHT cấp thôn, đạt tỷ lệ 13,8%  và thành hội Vũng Tàu có 1.638 hộ đăng ký GĐHT ); công tác xây dựng quỹ khuyến học. Các cấp Hội từ cơ sở đến tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức doanh nghiệp, các vị mạnh thường quân ủng hộ Quỹ hội, trong quý I năm 2016 quỹ khuyến học các cấp hội trong tỉnh đã vận động được số tiền như: Tỉnh hội vận động được 158.000.000 đồng; Cấp huyện, thành hội trong toàn tỉnh vận động được 1.644. 692.103 đồng. Như vậy trong quý I năm 2016 các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã vận động quỹ khuyến học được 1.802.692.103 đồng và tồn quỹ đến hết quý I/2016 là 13.530.169.540 đồng ( chưa kể quỹ khuyến học của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và hội trong tỉnh ). Cùng với công tác xây dựng Quỹ khuyến học, các cấp Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nuôi heo đất khuyến học, để tạo nguồn Quỹ gia đình chăm lo cho con em ăn học. Đến nay phong trào đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, trong quý I/2016 các cấp hội trong tỉnh đã vận động nuôi heo đất được 10.684 con,  trong đó có những đơn vị có số heo đất lớn như thành hội Vũng Tàu: 8.500 con (riêng phường 12 là 2.500 con ); thành hội Bà Rịa: 990 con ( đã khui 130 con được 68.027.000 đồng ); huyện hội Xuyên Mộc: 933 con; công tác trao học bổng khuyến học, khuyến tài. Trong quý I/2016 các cấp Hội trong toàn tỉnh đã trao 7.314 suất học bổng với số tiền 1.610.069.000 đồng. Ngoài ra các cấp hội còn cấp hàng trăm bộ sách giáo khoa, hàng ngàn tập vở, nhiều phần quà, phần thưởng cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền hàng trăm triệu đồng.

     Về chương trình công tác quý II/2016, báo cáo nêu 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Đó là:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền  về kết quả Đại hội khuyến học tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2020; về kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội KHVN và Đại hội khuyến học Việt Nam lần thứ V; về việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT và tuyên truyền về bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
  2. Thực hiện tốt công tác tổ chức hội và phát triển hội viên , để tổ chức hội ở các cấp vững mạnh.
  3. Tích cực phối hợp với các Trung tâm VHHTCĐ mở các lớp chuyên đề đáp ứng yêu cầu học tập của hội viên và nhân dân và vận động hội viên và nhân dân tham gia sinh hoạt tại các Trung tâm VHHTCĐ, nhằm góp sức cùng với ngành GD&ĐT củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm VHHTCĐ .
  4. Tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, nuôi heo đất và cấp học bổng khuyến học khuyến tài cho học sinh, sinh viên hiếu học và học sinh, sinh viên giỏi.
  5. Thực hiện việc triển khai nhân rộng  các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT. Cụ thể trong quý II/2016 các cấp hội phải thực hiện nội dung công việc sau:

     - Tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên khuyến học, cho cán bộ ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể về kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Bộ tiêu chí; Hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu các mô hình học tập.

     - Tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập; cho các dòng học đăng ký xây dựng cộng đồng học tập; cho các thôn, ấp, khu phố đăng ký xây dựng cộng đồng học tập cấp thôn và cho các xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng cộng đồng học tập cấp xã; cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp… đăng ký xây dựng đơn vị học tập.

     - Tổ chức kiểm tra đông đốc các đối tượng đã đăng ký xây dựng các mô hình học tập, để có sự chỉ đạo thích hợp đối với việc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện mô hình học tập đã đăng ký.

     Sau phần trình bày báo cáo của ông Nguyễn Kim Đài, đại biểu hội khuyến học các huyện, thành phố đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo, nêu những khó khăn mà các địa phương khi bắt đầu triển khai nhân rộng các mô hình học tập, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm triển khai nhân rộng các mô hình học tập với tinh thần tích cực chủ động. Các ý kiến phát biểu của ông Lâm Văn Hồng đại diện lãnh đạo huyện Long Điền và ông Nguyễn Thanh Giang Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh đều đánh giá cao kết quả khuyến học năm 2016 của các cấp hội khuyến học trong tỉnh và khẳng định Huyện ủy, UBND huyện Long Điền, ngành GD&ĐT của tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ tích cực cho các cấp hội khuyến học thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập của tỉnh nhà.

     Cũng trong hội nghị giao ban này ông Lê Minh Ứng  Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Vũng Tàu và bà Trần Thị Nguyệt, Chủ tịch hội khuyến học phường 12, TP Vũng Tàu đã vinh dự được ông Nguyễn Thanh Giang Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục-đào tạo tỉnh do Bộ GD&ĐT tặng.

     Phát biểu kết luận hội nghị ông Bùi Xuân Vịnh Tổng thư ký hội hoan nghênh những kết quả công tác khuyến học các cấp hội đã đạt được trong quý I năm 2016, trong đó có công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập. Trên cơ sở những kết quả công tác bước đầu này ông tin tưởng quý II/2016 với việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm như đã nêu trong báo cáo sẽ thành công tốt đẹp. Cuối cùng ông cám ơn sự hiện diện của lãnh đạo huyện Long Điền, của lãnh đạo Sở GD&ĐT; cám ơn huyện Hội Long Điền đã chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức hội nghị.

     Hội nghị giao ban công tác quý II/2016 sẽ do huyện hội Đất Đỏ đăng cai vào cuối tháng 6/2016. Hội nghị giao ban công tác khuyến học quý I/2016 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11giờ cùng ngày.

 

                                                                                                                                    TTK. Bùi Xuân Vịnh 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 40
Tất cả: 1271606