Thông báo Thông báo

Thư mời Hội Khuyến học các huyện, thành phố trong tỉnh
Thực hiện công văn số 30/CV-HKH, ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Hội Khuyến học tỉnh về kiểm tra việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 tại các huyện, thành hội.

    

      Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trân trọng kính mời Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, thành phố tham dự đoàn kiểm tra về việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập tại tại Huyện hội Xuyên Mộc.

       Thời gian: Buổi sáng ngày 27/10/2016, từ 8h đến 11h30'.

        Địa điểm: Tại Văn phòng Hội Khuyến học Huyện Xuyên Mộc.           

      Mong quý đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ.

       Với Hội khuyến học TP Vũng Tàu, Tỉnh hội đề nghị Thành hội có sự chuẩn bị chu đáo nơi tổ chức kiểm tra, nội dung kiểm tra ( báo cáo của Huyện hội và các đối tượng đăng ký xây dựng các mô hình học bằng văn bản ), mời thành phần tham dự như đã nêu ở công văn số 30/CV-HKH ngày 27/7/2016 của Tỉnh hội và mời thêm đại diện Thành ủy, UBND thành phố; đại diện Ban chỉ đạo XDXHHT của thành phố và của xã, phường.

 

                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                 ( đã ký )

                                                                                                                                                             Nguyễn Hồng Tuấn


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1271628