Thông báo Thông báo

Thư mời V/v kiểm tra việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập tại H. Châu Đức
Thực hiện công văn số 30/CV-HKH, ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Hội Khuyến học tỉnh về kiểm tra việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 tại các huyện, thành hội.

      Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trân trọng kính mời Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, thành phố tham dự đoàn kiểm tra về việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập tại tại Huyện hội Châu Đức.

      Thời gian: Buổi sáng ngày 10/11/2016, từ 8h đến 11h30'.

       Địa điểm: Tại Văn phòng Hội Khuyến học Huyện Châu Đức.           

      Mong quý đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ.

       Với Hội khuyến học huyện Châu Đức, Tỉnh hội đề nghị Huyện hội có sự chuẩn bị chu đáo nơi tổ chức kiểm tra, nội dung kiểm tra ( báo cáo của Huyện hội và các đối tượng đăng ký xây dựng các mô hình học tập bằng văn bản ), mời thành phần tham dự như đã nêu ở công văn số 30/CV-HKH ngày 27/7/2016 của Tỉnh hội và mời thêm đại diện Huyện ủy, UBND huyện; đại diện Ban chỉ đạo XDXHHT của huyện và của xã, phường.

 

                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                    ( Đã ký )

                                                                                                                                                          Nguyễn Hồng Tuấn

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1271568