Thông báo Thông báo

Thư mời kiểm tra Huyện hội Đất Đỏ
Thực hiện công văn số 28/CV-HKH, ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Hội Khuyến học tỉnh về kiểm tra việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2017 của một số huyện, thành hội trong tỉnh.

      Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trân trọng kính mời Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện, thành phố tham dự đoàn kiểm tra về việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2017 tại Huyện hội Đất Đỏ.

      Thời gian: Buổi sáng ngày 08/6/2017, từ 8h đến 11h30'.

       Địa điểm: Tại Văn phòng Hội Khuyến học Huyện Đất Đỏ.           

       Mong quý đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ.

       Với Hội khuyến học huyện Đất Đỏ, Tỉnh hội đề nghị Huyện hội chuẩn bị chu đáo nơi tổ chức kiểm tra, nội dung kiểm tra và mời các đại biểu tham dự hội nghị như đã nêu ở công văn số 28 ngày 09/5/2017 của Tỉnh hội.

 

                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

                                                                                CHỦ TỊCH

 

                                     ( Đã ký )

 

                                                                                                                                                           Nguyễn Hồng Tuấn


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1265301