Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO Hội nghị giao ban công tác khuyến học quý I năm 2018 của Hội Khuyến học các huyện thành phố và Hội Khuyến học các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội
Thực hiện kế hoạch công tác khuyến học quý I/2018, Tỉnh hội sẽ tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học quý I/2018 của Hội khuyến học các huyện thành phố và Hội Khuyến học các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội vào 8 giờ sáng ngày 22/3/2018, tại phòng họp của Hội khuyến học thành phố Bà Rịa ( 172 đường Nguyễn Hữu Thọ, cùng nằm trong khuôn viên với Phòng GD&ĐT của thành phố ).

       Nội dung hội nghị gồm:  Sơ kết công tác khuyến học quý I năm 2018 và triển khai công tác quý II/2018.

            Để hội nghị thành công tốt đẹp, Tỉnh hội đề nghị hội khuyến học  các huyện, thành phố và hội khuyến học các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh hội, gửi báo cáo sơ kết công tác khuyến học quý I/2018 về văn phòng  Tỉnh hội qua email khuyenhocbrvt@yahoo.com.vn , trước ngày 10/03/2018 để Tỉnh hội tổng hợp thành văn bản báo cáo trong hội nghị  ( báo cáo viết theo đề cương và các biểu mẫu đính kèm ).

     Thông báo này thay cho giấy mời họp giao ban công tác khuyến học quý I/2018.

     Trân trọng cám ơn. 

                                                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

 Nơi nhận:                                                                                                             CHỦ TỊCH  

-  HKH các huyện, TP;

- HKH các trường ĐH, CĐ;                                                                                   ( đã ký ) 

-  Lưu VT.                                                                                                     Nguyễn Hồng Tuấn

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1293362