Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO V/v trao học bổng 1+1 năm học 2018 – 2019
Học bổng 1+1 là học bổng của những nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái hỗ trợ cho những học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hiếu học, vượt khó, cố gắng học tập lập thành tích khá giỏi, để các em có điều kiện tiếp tục việc học, thực hiện hoài bảo, ước mơ để trở thành người công dân tốt, góp phần vào sự phát triển tỉnh nhà và đất nước sau này.

        Hàng năm cứ vào dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới , Hội khuyến học tỉnh lại tổ chức trao học bổng 1+1 cho học sinh, sinh viên hiếu học. Học bổng 1+1 năm học 2018-2019 dự kiến trao vào thượng tuần tháng 8/2018, tại hội trường khối vận thành phố Vũng Tàu ( số 4 Hoàng Hoa Thám ).

       Để được nhận học bổng 1+1 học sinh, sinh viên ( kể cả những học sinh, sinh viên đã được cấp học bổng 1+1 năm học 2017-2018 ) đều phải có:

  1. Đơn xin cấp học bổng 1+1 ( trong đơn nêu rõ họ, tên, ngày, tháng , năm sinh, hộ khẩu thường trú, họ tên cha mẹ, anh chị em ruột, nghề nghiệp và hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Đơn xin cấp học bổng của học sinh, sinh viên phải có xác nhận của địa phương nơi HS,SV cư trú ).
  2. Phiếu điểm xác nhận kết quả học tập năm học 2017-2018  của nhà trường. Đối với học sinh lớp 12 có thêm giấy báo đỗ đại học.

       Đơn xin cấp học bổng 1+1 và phiếu điểm của HS,SV gửi về Hội khuyến học tỉnh trước ngày 20/7/2018 theo địa chỉ: Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 52 Bình Giã, phường 8 thành phố Vũng Tàu, để Hội khuyến học tỉnh kịp xét chọn.

      Những  HS,SV được Tỉnh hội chấp thuận cấp học bổng 1+1 năm học 2018-2019, Tỉnh hội sẽ có giấy mời, để các em tham dự lễ trao học bổng và trực tiếp nhận học bổng do nhà tài trợ trao./.

 

                                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

                                                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                                            ( đã ký )

 

                                        Bùi Xuân Vịnh

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1293368