Thông báo Thông báo

BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Quý III năm 2018 và chương trình công tác quý IV năm 2018
PHẦN THỨ I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC QUÝ III NĂM 2018 1. Công tác chỉ đạo và thông tin tuyên truyền: Hội Khuyến học tỉnh và các cấp hội duy trì thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động khuyến học của Tỉnh và các huyện, thị, thành hội trên website của Hội, phối hợp với Báo, Đài PTTH tỉnh, huyện, thị, thành và đài phát thanh của các xã, phường, thị trấn.Thực hiện những tin, bài, chuyên trang, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các thông tin về nhận tài trợ cho quỹ khuyến học, các lễ trao học bổng…

Phát hành bản tin Giáo dục và Khuyến học quý II1 năm 2018 với 1200 cuốn, nhằm  động viên, khuyến khích và hỗ trợ tích cực về nội dung hoạt động của các cấp hội, nhân rộng các điển hình tốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.So với tin quý II, tin quý III năm 2018 phong phú hơn về thể loại, chất lượng bài viết được cải thiện hơn, số bài viết của các cơ sở khuyến học và giáo dục nhiều hơn.

2. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên:

Trong quý III, các cấp hội tích cực thực hiện công tác phát triển tổ chức hội và hội viên, với mục tiêu nâng cao chất lượng hội viên và  hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Tỉnh hội đã ra quyết định công nhận Ban Khuyến học Ban trị sự Phật gíao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Khuyến họcDòng họ Lê thành phố Vũng Tàu, Quyết định công nhận BCH Hội Khuyến học trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu. Triển khai công văn đề nghị thành lập tổ chức Hội Khuyến học trong các lực lượng vũ trang và cơ quan quân sự địa Phương của tỉnh. Thường trực hội đã làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh hướng dẫn thủ tục thành lập Ban Khuyến học CA tỉnh vào cuối năm 2018.

Hiện nay, mạng lưới tổ chức hội đã phủ kín địa bàn các huyện, thị, thành phố, công tác phát triển hội viên mới được thực hiện khá tốt.

Theo báo cáo của các huyện, thị, thành hội thì hiện nay toàn tỉnh có:

+ Tổng số tổ khuyến học:                6295 tổ

+ Tổng số chi hội:                               990

+ Tổng số hội viên là đảng viên:    21833 (tỷ lệ 75%)

+ Tổng số hội viên có thẻ:               22172 (tỷ lệ 8,49%)

+ Tổng số hội viên đóng hội phí    :   51848 (tăng 1.488 và chiếm tỷ lệ 19,79%)

 +Tổng số hội viên toàn tỉnh: 259.656 đạt tỷ lệ 27,11% so với dân số của tỉnh, 3 quý đầu năm 2018 các cấp hội đã phát triển thêm được 8020 hội viên mới. Trong đó Huyện hội Châu Đức phát triển nhiều hội viên nhất,897 hội viên. (xem nội dung chi tiết tại phụ lục số 1  kèm theo)

Về chất lượng hội viên ở các đơn vị có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên còn bộc lộ một số sự khác biệt như: các đơn vị có số hội viên đông như Vũng Tàu 27,82%; Đất Đỏ 28,59%; các đơn vị khác từ 21 đến 23% nhưng Xuyên Mộc mới có 18,14%. Đơn vị có tỷ lệ đảng viên là hội viên cao nhất là TX Phú Mỹ 91,81%; Bà Rịa có tỷ lệ hội viên được cấp thẻ cao nhất 27,36%; đơn vị có tỷ lệ hội viên so với số dân cao như TP Vũng Tàu nhưng chỉ có 6,3% hội viên được cấp thẻ; Côn Đảo có 39% đảng viên là hội viên, 88,3%  hội viên đóng hội phí nhưng chưa có hội viên được cấp thẻ hội viên; Châu Đức có 75,42% đảng viên là hội viên nhưng tỷ lệ đóng hội phí là 0%...

3. Công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập:

Phát huy kết quả đã đạt được, các cấp hội đã tiếp tục tăng cường  công tác kiểm traviệc triển khai nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Tỉnh hội đã chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố và Hội Khuyến học cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chứckiểm tra, đánh giá chất lượng các mô hình học tập làm cơ sở để chuẩn bị cho việc đánh giá cuối năm, tổ chức sơ kết ba năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập (năm 2016 đến 2018).

- Ngày 28 tháng 8 năm 2018, đoàn kiểm tra của Tỉnh Hội đã làm việc với Hội Khuyến học thành phố Vũng Tàu về công tác khuyến học năm 2018, trọng tâm là việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập, kết luận: hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các mặt công tác của hội Khuyến học thành phố có nhiều tiến bộ nổi trội so với năm 2017 nhất là công tác phát triển hội viên, huy dộng quỹ khuyến học. Kết quả đăng ký các mô hình học tập cao hơn năm 2017, cụ thể  gia đình học tập 54240/69590 đạt 78%; công đồng học tập cấp thôn có 113/122 đạt 92%, đơn vị học tập cơ quan, trường học  63/68 đạt 92%; dòng học học tập có 4 dòng họ (họ Bùi phường 3, học Lê phường 9, họ Lương và học Võ phường 11). Điển hình trong hoạt động khuyến học vừa qua của thành phố là hội khuyến học phường 7, hội khuyến học phường 12, chi hội khuyến học khu phố 4 phường 9.

               -Ngày 14/8/2018 Thành Hội Bà Rịa tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh và biểu dương các mô hình học tập xuất sắc Tỉnh Hội khen 07 tập thể, 04 hộ gia đình và 03 cá nhân tổng trị giá 5.000.000 đồng; UBND thành phố Bà Rịa khen 07 tập thể, 04 hộ gia đình và 02 cá nhân tổng trị giá 8.400.000 đồng; Hội khuyến học thành phố Bà Rịa khen 06 tập thể, 03 hộ gia đình và 02 cá nhân tổng trị giá 3.400.000 đồng.

- Các huyện, thị xã Phú Mỹ đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, thị xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nhân rộng các mô hình học tập năm 2018, đặc biệt là mô hình học tập cộng đồng cấp xã.Phấn đấu tổ chức sơ kế 3 năm việc  triển khai nhân rộng các mô hình học tập  trong quý IV..

Kết quả đăng ký xây dựng các mô hình học tập của các cấp hội trong tỉnh năm 2018 theo số liệu thống kê tại phụ lục số 2.

4. Xây dựng quỹ khuyến học:

Xây dựng quỹ khuyến học là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội Khuyến học các cấp nhằm tạo nguồn lực để phát học bổng khuyến học, khuyến tài thường xuyên và đột xuất nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường học tập tiến bộ; đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện trở thành những tài năng, những công dân có ích góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Các  cấp hội đã tích cực triển khai vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đã được nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình mang lại kết quả tốt đẹp, theo báo cáo của hội khuyến học các huyện, thị, thành phố, riêng quý III năm 2018, các cấp hội đã vận động dược 6.453.265.500, trong đó:

 +Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 1,6 tỷ VNĐ (100 triệu VND từ công ty Địa ốc Lan Anh, 500 triệu VND từ Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 1 tỷ VNĐ từ tập đoàn SCG).

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố vận động được: 4.853.265.500 đồng.

            -Tồn quỹ các cấp hội hết quý III là: 20.067.732.114 trong đó:

            + Cấp tỉnh: 10 tỷ

+ Cấp huyện, xã, các chi hội, dòng họ... 10.067.732.114 đồng. (xem nội dung chi tiết tại phụ lục số 3  kèm theo)

5. Phong trào "tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học":

            Bên cạnh việc vận động các lực lượng trong xã hội tham gia xây dựng quỹ khuyến học, hội khuyến học các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục vận động thực hiện phong trào: "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học" trên phạm vi toàn tỉnh trong từng gia đình, dòng họ, các đơn vị, trường học…để chăm lo trực tiếp việc học cho con em trong từng gia đình, từng khu phố, thôn ấp, trường học. Đến nay phong trào đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019 các cơ sở đã khui  5509 con heo đất được 3.114.122.000 đồng.

6.Trao học bổng khuyến học khuyến tài.

Ngày 07 tháng 8 năm 2018 Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Lễ trao Học bổng hình thức 1 &1cho 61 học sinh, sinh viên. Kinh phí này từ nguồn tài trợ của 16 công ty, doanh nghiệp, các cá nhân mạnh thường quân với cách thức một nhà tài trợ trao cho một hoặc nhiều em, đối với học sinh phổ thông được nhận số tiền 2 triệu đồng, đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng được nhận  3 triệu đồng một suất. Tổng số tiền được trao đợt này là  168 triệu đồng.Trong đó kinh phí từ các mạnh thường quân 85 triệu đồng, 83 triệu trích từ quỹ khuyến học tỉnh.

 

Trong quý III năm 2018 các huyện, thị, thành hội đã trao 8122 suất học bổng, với số tiền là 2.650.887.640 đồng, trao 20.573 suất khen thưởng và quà trị giá 4.817.108.764 đồng (bao gồm cả sách, tập vở, quần áo và xe đạp).

 Trong đó nhiều nhất là thành phố Vũng Tàu: 2.242.311.640 đồng; thành phố Bà Rịa: 1.994.329.500 đồng; huyện Châu Đức:992.900.000 đồng; huyện Đất Đỏ: 886.333.264 đồng...

 

7. Hỗ trợ ngành GD-ĐT thực hiện những nhiệm vụ của ngành

            Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác giữa Hội Khuyến học tỉnh với Sở GD-ĐT, các cấp Hội đã phối hợp với ngành GĐ-ĐT thực hiện những nhiệm vụ của ngành như: vận động học sinh bỏ học đến trường; vận động học sinh theo học các lớp phổ cập, tình thương; hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học để các em tiếp tục đến trường.Tổ chức tốt việc huy động học sinh đầu cấp ra lớp và tổ chức khai giảng năm học mới.

 

8.Tham gia hoạt động tại các trung tâm VHTT-HTCĐ. 

Hiện nay toàn tỉnh duy trì 83 trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỷ lệ 100% xã phường có trung tâm. Các cấp hội khuyến học đã phối hợp với các Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng tổ chức các lớp chuyên đề cho nhân dân địa phương theo nhu cầu cuộc sống với phương châm cần gì học nấy và đáp ứng tiêu chí xây dựng các mô hình học tập.Với tinh thần đó, các cấp hội đã phối hợp với các trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng mở được  các lớp chuyên đề tạo điều kiện để học viên tiếp thu các chủ trương, chính sách của nhà nước, được nghe phổ biến pháp luật và học tập những tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng cho sản xuất tại địa phương.

Tuy nhiên hiện nay việc tổ chức hoạt động của các TT gắp nhiều khó khăn, nhất là hoạt động học tập cộng đồng, Tỉnh hội đã phối hợp các đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, bổ sung cán bô quản lý TT và nhân lực làm việc tại trung tâm là giáo viên.

 

9. Một số hoạt động khác của Hội                                                          

            Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội KHVN tổ chức hội thảo "Xây dựng xã hội học tập ở Côn Đảo", tổ chức trao học bổng cho học sinh, giáo viên Côn Đảo. Hội đã tổ chức cho cán bộ khuyến học của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đi học tập, trao đổi về hoạt động Khuyến học với Hội Khuyến học tỉnh An Giang, kinh nghiệm về vận động xây dựng quỹ khuyến học và trao học bổng cho học sinh. Cán bô Tỉnh hội tham dự  lớp tập huấn nghiệp vụ CNTT cho cán bộ văn phòng Tỉnh hội do Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức.

10. Đánh giá chung:

*Mặt mạnh:

            - Quý III năm2018, các cấp hội tích cựctổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà trọng tâm là việc đôn đốc thực hiện việc kiểm tra việc nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Công tác xây dựng quỹ khuyến học đạt hiệu quả cao.Công tác phát triển hội viên được quan tâm, chất lượng hội viên được nâng lên so với sáu tháng đấu năm.

            -  Công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra  nâng cao chất lượng các mô hình học tập trên địa bàn và hiệu quả của việc thực hiện các nội dung ký kết liên tịch với các ban ngành: Hội LHPN, LĐLĐ, Đoàn TNCS HCM,..

           

*Những mặt hạn chế:

            + Việc nâng cao chất lượng hội viên tuy được các cấp hội quan tâm, nhưng việc phát triển hội viên là đảng viên, việc cấp thẻ hội viên và hội viên đóng hội phí tỷ lệ còn thấp so với yêu cầu.

            + Xây dựng quỹ khuyến học trong nhân dân qua việc "tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học" tuy được phát triển nhưng chưa trở thành phong trào rộng rãi và đều khắp.

            +Việc phối hợp với các TTVH-TT-HTCĐ trong việc tổ chức lớp học cho người lớn còn nhiều bất cập.

 

PHẦN THỨ II

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC QUÝ IV  NĂM 2018

Quý IV và  cuối năm 2018 là thời gian phấn đấu để hoàn thành các công việc, các chỉ tiêu công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của năm 2018. Các cấp hội cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên, xây dựng tổ chức hội trong lực lượng vũ trang,  các cơ sở tôn giáo... đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, nâng cao chất lượng hội viên, nhất là chỉ tiêu cấp thẻ hội viên và thu hội phí.

2. . Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tổ chức thật tốt hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 44/2014/TT-GDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quyết định 1014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh như  hướng dẫn của Tỉnh hội.

3. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình ký kết liên tịch giữa Hội Khuyến học các cấp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động năm 2018…

4. Tiếp tục vận động xây dựng quỹ Khuyến học và tiết kiêm, nuôi heo đất khuyến học trong các cấp hội để trao được nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học, học  sinh, sinh viên giỏi và phấn đấu vận động xây dựng quỹ khuyến học của các cấp hội đạt mức bình quân trên người dân 30 ngàn đồng/ năm.

5. Hội khuyến học các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với các trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng mở các lớp chuyên đề đáp ứng nhu cầu học tập của hội viên, nhân dân và vận động hội viên nhân dân tham gia học tập tại các trung tâm Văn hóa- thể thao- học tập cộng đồng.

6. Các cấp hội quán triệt và phổ biến dự thảo tiêu chí xây dựng mô hình đơn vị học tập cho cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các khoa, phòng của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, để tổ chức thực hiện từ năm 2019.

7. Hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã tiến hành đánh giá kết quả công tac khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập  ở địa phương năm 2018, đồng thời xét và khen thưởng các hội viên tiên tiến, hội viên xuất sắc; cán bộ hội tiên tiến và xuất sắc; hội khuyến học cấp cơ sở, cấp huyện tiên tiến và xuất sắc trong năm 2018 để khen thưởng ở cấp huyện, cấp xã; chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu đề nghị tỉnh hội khen thưởng. Tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn theo quy định tại Quyết định 126/QĐ-HKHVN ngày 18/4/2017 của Hội Khuyến học Việt Nam.

Trên đây là  báo cáo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập quý III năm  2018 và chương trình công tác khuyến học cuối năm 2018. Các cấp hội nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đơn vị mình đồng thời hướng dẫn, động viên các cấp hội, hội viên thực hiện để đạt kết quả cao nhất.

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                                (Đã ký)

- VP TW Hội Khuyến họcVN;                                                                                               Võ Thành Kỳ                                    - - Cụm Khuyến học Đông Nam bộ;                                                                     

- Thường trực tỉnh ủy;                                                                            

- UBND tỉnh;

- MTTQ VN tỉnh;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;                                                                        

- Ban Dân vận tỈnh ủy;

- Sở Nội vụ;

- Ban chỉ đạo XDXHHT tỉnh;

- Chủ tịch, các P Chủ tịch Hội KH tỉnh;

- Các hội, chi hội khuyến học trực thuộc;

- Website Hội Khuyến học;

- Lưu VT.

 

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1293356