Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Hội nghị triển khai Chương trình liên tịch Của UBMT vàHội Khuyếnhọc thành phố BàRịa.
Thực hiện Chương trình liên tịch số: 19-LT/ MTTQ-HKH ngày 03/07/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Hội Khuyến học thành phố về việc phối hợp vận động triểnkhai nhân rộng các mô hình"Gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập” gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xâydựng nông thôn mới, đô thịvăn minh" thành phốBà Rịa, vào lúc 8h sáng ngày 08/9/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bà Rịa,

      Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Hội Khuyến học thành phố Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình liên tịch.

     Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Hội Khuyến học Thành phố chủ trì. Có hơn 130 người tham dự hội nghị gồm đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Hội khuyến học của11 phường xã,Trưởng Ban công tác Mặt trậnvà Chi Hộitrưởng Chi Hộikhuyếnhọc 55 khu phố, ấp.

     Sau khi triển khai Chương trình liên tịch số 19-LT/ MTTQ-HKH  ngày 03/07/2017 của UBMT và Hội Khuyến học thành phố; hội nghị đã trao đổi về những yêu cầu cơ bản cần thực hiện của Đề án số 04/ ĐA-MTTWngày 28/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trun gương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",thống nhất những điểm cơ bản về vai trò của Ủy ban MTTQ và Hội Khuyến học phường xã và khu phố,  ấp  theo Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố Bà Rịa trong việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập, Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu các mô hình học tậptrên địa bàn thànhphố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020.

      Hội nghị đã tạo cơ hội để  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Hội Khuyếnhọc thành phố trao đổi, thống nhất những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động triển khai nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập" gắn hiện với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thành phố Bà Rịa.

 

                                                                                                                     Hội KhuyếnHọc TP Bà Rịa,


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1221362