Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH GIỮA HỘI KHUYẾN HỌC VÀ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Nằm trong khuôn khổ phối hợp đẩy mạnh phong trào “khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, vào ngày 01/11/2017, tại Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh diễn ra Lễ ký kết Chương trình hoạt động liên tịch giữa Sở Giáo dục - Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh.

      Tại buổi lễ, hai cơ quan đã thảo luận, thống nhất tăng cường phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đàon 2017 – 2020, cụ thể là:

      1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

      2. Tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

      3. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng.

      4. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập.

      5. Phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài

      Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Sở Giáo dục - Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh đã xác định trách nhiệm trọng tâm của mình, đồng thời giao Phòng Giáo dục Thường xuyên thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo và Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh làm đầu mối, giúp hai cơ quan đôn đốc, triển khai, thực hiện.

      Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học và ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thay mặt hai cơ quan đã ký văn bản "Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2020" trong tiếng vỗ tay hân hoan của các đại biểu đến dự buổi lễ.

                                   VTK

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 1278088