Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018
Sáng ngày 12/1/2018 tại Văn phòng Tỉnh hội ( 52 Bình Giã, TP Vũng Tàu ) Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 để tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018, 25/28 ủy viên Ban chấp hành đã tham dự hội nghị. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch hội khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị. Được sự phân công của Thường trực Tỉnh hội, ông Võ Thành Kỳ, Phó chủ tịch Tỉnh hội trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

     Về Tổng kết công tác khuyến học năm 2017, dự thảo báo cáo nêu, năm 2017 các cấp hội trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả các nội dung công tác như:

           1.     Công tác thông tin tuyên truyền:

     Trong năm 2017các cấp hội trong tỉnh đã tiếp tục tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và triển khai nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 44 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quyết định số 1014/QĐ-UBND của UBND tỉnh và mục tiêu xây dựng các mô hình học tập năm 2017 của tỉnh.

     Những nội dung tuyên truyền trên được thực hiện bằng việc phối hợp với báo, đài PTTH tỉnh, các huyện, thành phố; phát thanh của các xã, phường, thị trấn và được thông tin tuyên truyền trên bản tin Giáo dục Khuyến học và website của Tỉnh hội.

           2. Công tác tổ chức Hội và phát triển hội viên.

     Năm 2017, từ tỉnh đến huyện, thành phố, 82 xã, phường, thị trấn 980 thôn ấp, khu phố, cơ quan trường học và 6.519 tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều có tổ chức hội với 251.887 hội viên, tăng 7.826 hội viên so với năm 2016, đạt tỷ lệ 23,06% so với dân số toàn tỉnh.

            3. Triển khai nhân rộng các mô hình học tập.

     Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam về triển khai nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020, trong năm 2017 các cấp hội trong tỉnh đã có những hoạt động tích cực để tổ chức thực hiện như  Tỉnh hội đã chỉ đạo hội khuyến học cấp huyện, xã tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập và tổ chức thành công hội nghị sơ kế ở cấp tỉnh trong quý I/2017; chỉ đạo các cấp hội triển khai nhân rộng các mô hình học tập năm 2017 đúng quy trình, tiến độ và đảm bảo chất lượng; ban hành công văn số 28/CV-HKH ngày 9/5/2017 về việc kiểm tra nhân rộng các mô hình học tập năm 2017 của các huyện, thành hội trong tỉnh và đã tổ chức hội nghị kiểm tra tại huyện hội Đất Đỏ, thành hội Bà Rịa, huyện hội Châu Đức, huyện hội Xuyên Mộc và huyện hội Tân Thành …

     Hội khuyến học các huyện, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ  đạo việc triển khai xây dựng các mô hình học tập; liên kết, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, mặt trận. Trong quá trình triển khai xây dựng các mô hình học tập đã chỉ đạo sát sao các hội khuyến học cơ sở, thực hiện triển khai nhân rộng các mô hình học tập như hướng dẫn nghiệp vụ, cách thức giám sát, tự kiểm tra đánh giá tiến độ xây dựng các mô hình học tập và quy trình tổ chức kiểm tra , đánh giá xếp loại các mô hình học tập…

     Với những nỗ lực trên, các cấp hội trong tỉnh đã đạt được kết quả xây dựng các mô hình học tập năm 2017 rất ấn tượng cụ thể:

-         Mô hình gia đình học tập:

+ Số hộ đăng ký: 170.465 hộ, đạt tỷ lệ 59,23% so với số hộ của tỉnh. 

                     + Số hộ được công nhận danh hiệu gia đình học tập: 144.012 ( tăng so với năm 2016 là 50.569 hộ ), đạt tỷ lệ 50,04% so với số hộ của tỉnh và đạt 84,48% so với số hộ đăng ký. 

-         Mô hình dòng họ học tập:

 + Số dòng họ đăng ký: 6, đạt tỷ lệ 66,66% so với số dòng họ của tỉnh.

               + Số dòng họ được công nhận danh hiệu dòng họ học tập: 5, đạt tỷ lệ 55,55% ( tăng so với năm 2016 là 2 dòng họ ).

-         Mô hình Cộng đồng học tập cấp thôn:

              + Số khu phố, ấp đăng ký: 421, đạt tỷ lệ 75,85%, so với số khu phố, thôn ấp của tỉnh.

            + Số khu phố, ấp được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập cấp thôn: 377, đạt tỷ lệ 67,92% ( tăng so với năm 2016 là 222 khu phố, thôn, ấp ).

-          Mô hình Cộng đồng học tập cấp xã:

             + Số xã, phường, thị trấn đăng ký: 65, đạt tỷ lệ 79,26% so với số xã, phường, thị trấn của tỉnh.

            + Số xã, phường,thị trấn được công nhận danh hiệu cộng đồng cấp xã: 50, đạt tỷ lệ 59,75% so với số xã, phường, thị trấn của tỉnh ( tăng so với năm 2016 là 37 xã, phường, thị trấn ).

-          Mô hình đơn vị học tập ở cơ sở:

            + Số cơ quan, trường học đăng ký: 407, đạt tỷ lệ 75,5%.

            + Số cơ quan, trường học được công nhận danh hiệu đơn vị học tập: 327, đạt tỷ lệ 60,66% so với số cơ quan, trường học thuộc xã quản lý ( tăng so với năm 2016 là 192 cơ quan, trường học ).

4. Công tác xây dựng Quỹ khuyến học:

     Các cấp Hội từ cơ sở đến tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức doanh nghiệp, các vị mạnh thường quân ủng hộ Quỹ hội, trong năm 2017 quỹ khuyến học các cấp hội trong tỉnh đã vận động được số tiền như sau:

        -   Tỉnh hội vận động được 2.877.510.000 đồng.

        -      Cấp huyện, thành hội trong toàn tỉnh vận động được 5.706.054.929 đồng.

        -      Xã, phường, thị trấn vận động được 13.695.477.750đồng.

        -      Tồn quỹ của các cấp hội trong tỉnh tính đến cuối tháng 12 năm 2017 là 5.391.044.597 đồng.

     Như vậy trong năm 2017 các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã vận động quỹ khuyến học được 22.279.042.179 đồng và tồn quỹ đến cuối tháng 12 năm 2017 là 5.391.044.597 đồng ( chưa kể quỹ khuyến học của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và hội trong tỉnh )

           Cùng với công tác xây dựng Quỹ khuyến học, các cấp Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nuôi heo đất khuyến học, để tạo nguồn Quỹ gia đình chăm lo cho con em ăn học. Đến nay phong trào đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đến cuối tháng 12 năm 2017 các cấp hội trong tỉnh đã nuôi heo đất được 17.502 con, trong đó có những đơn vị có số heo đất lớn như thành hội Vũng Tàu: 3.161 con; Châu Đức 1.543 con .  

             5. Trao học bổng khuyến học, khuyến tài:

     Để khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt học tốt, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trong năm 2017các huyện, thành hội trong tỉnh đã trao 42.151 suất học bổng, với số tiền 6.853.132.592 đồng và 51.314 suất phần thưởng với số tiền 11.095.726.144 đồng, trong đó Tỉnh hội trao 750 suất học bổng, với 68 suất học bổng 1+1, 97 suất học bổng đột suất, 584 suất học bổng đại trà và một suất học bổng khuyến tài 20.000.000 đồng, trao cho học sinh Hoàng Hữu Quốc Huy, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, em Huy đã đọat huy chương vàng tại kỳ thi Toán quốc tế 2017.  Tổng số tiền học bổng của Tỉnh hội trao là 1.871.000.0000 đồng.

     Ngoài ra các cấp hội còn cấp 449 bộ sách giáo khoa, 30.163 tập vở, 281 bộ đồng phục học sinh,  122 xe đạp, 16 thẻ bảo hiểm y tế, 31 cặp xách và 75 ba lô cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền hàng trăm triệu đồng.

     Về Chương trình chương trình công tác năm 2018, dự thảo báo cáo nêu 9 công tác trọng tâm.

     1.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT và Quyết định 1014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

     2.  Thực hiện tốt công tác tổ chức hội và phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội trong các lực lượng vũ trang và các cơ sở tôn giáo ở tỉnh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác khuyến học cho cán bộ hội cơ sở mới tham gia công tác Hội. Thực hiện thu hội phí và phát thẻ cho hội viên.

     3.  Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ , Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT, Quyết định 1014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện các chương trình ký kết liên tịch giữa Hội khuyến học với Hội Phụ nữ, Sở GD&ĐT, Đoàn TNCSHCM, và Liên đoàn lao động tỉnh.

     4.  Phối hợp với ngành GD&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập vào cuối năm 2018.

     5.  Tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học và cấp học bổng khuyến học khuyến tài cho học sinh, sinh viên hiếu học và học sinh, sinh viên giỏi. ( Việc vận động xây dựng quỹ khuyến học năm 2018, phấn đấu đạt bình quân trên người dân là 28.000đ )  

     6.  Hội khuyến học các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với các Trung tâm VHHTCĐ mở các lớp chuyên đề đáp ứng yêu cầu học tập của hội viên, nhân dân và vận động hội viên, nhân dân tham gia học tập tại các Trung tâm VHTTHTCĐ.

     7.  Thực hiện giao ban công tác khuyến học các huyện, thành hội, các hội khuyến học trực thuộc Tỉnh hội mỗi quý một lần và tham dự giao ban công tác khuyến học các tỉnh Miền Đông Nam Bộ 6 tháng một lần.

     8.  Tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 11 ngày Khuyến học Việt Nam , lần thứ 18 ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh và trao học bổng khuyến học năm 2018.

     9.  Phối hợp với Sở GD&ĐT in ấn phát hành bản tin Giáo dục & Khuyến học mỗi quý một số, mỗi số in 1200 bản./.

     Sau phần trình bày dự thảo báo cáo của Thường trực Tỉnh hội, các đại biểu phát biểu đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo báo cáo, các ý kiến đều cho rằng năm 2017 công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp hội đạt được kết quả rất đáng trân trọng, có được kết quả như vậy là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp  của các ban ngành, đoàn thể , mặt trận với các cấp hội; sự tâm huyết , nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội, hội viên, hội khuyến học …

     Phát biểu kết luận hội nghị ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh hoan nghênh các ủy viên BCH đã tham dự hội nghị khá đông đủ và khẳng định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 đã được các cấp hội tổ chức thực hiện tốt, nhất là công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập, trong đó có một số huyện, thành hội đạt kết quả rất tốt như thành hội Bà Rịa, huyện hội Tân Thành và Đất Đỏ. Về chương trình chương trình công tác năm 2018 , Chủ tịch Nguyễn Hồng Tuấn đề nghị các cấp hội chỉ đạo thực hiện chất lượng, hiệu quả 9 nội dung công tác như dự thảo báo cáo đã nêu, trong đó các nội dung công tác 2, 3 và 5 cần được tập trung chi đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2018. Với kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 của các cấp hội, Chủ tịch Nguyễn Hồng Tuấn tin tưởng năm 2018 công tác khuyến học nói chung và phong trào xây dựng các mô hình học tập nói riêng của các cấp hội trong tỉnh sẽ đạt kết quả cao hơn năm 2017.

 

                                                                                                                               TTK. BÙI XUÂN VỊNH

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1271570