Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH GIỮA HỘI KHUYẾN HỌC VỚI ĐOÀN TNCS HCM VÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các tổ chức đoàn thể để đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vào ngày 24/11/2017, tại Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh đã long trọng tổ chức lễ ký kết chương trình liên tịchgiữa Hội Khuyến học tỉnh với Đoàn TNCSHCM tỉnh và ngày 08/12/2017 ký kết chương trình liên tịch với Liên Đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

     Tại lễ ký kết giữa Hội Khuyến học tỉnh với Đoàn TNCS HCM tỉnh, hai bên thống nhất nội dung phối hợp hoạt động cụ thể như sau: Tích cực tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện truyền thông gồm báo, đài, website, trang mạng xã hội, ..; động viên lực lượng đoàn viên, hội viên thanh niên hăng hái tham gia xây dựng mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập" tại nơi cư trú và công tác. Xây dựng cơ quan Tỉnh Đoàn thành đơn vị học tập. Thành lập Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc hệ thống Đoàn các cấp. Gắn việc trao giải thưởng, danh hiệu hàng năm trong thanh thiếu nhi với việc phát hiện, tôn vinh gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi, tự học thành tài để thông qua Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam xét tôn vinh "Nhân tài khuyến học" trao thưởng hàng năm. Để thực hiện nhiệm vụ trên, hai bên thống nhất giao Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh và Ban Thanh Thiến niên Trường học trực thuộcTỉnh Đoàn làm đầu mối giúp hai cơ quan trong việc triển khai, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện. Định kỳ hàng năm, hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm kế tiếp.

    Tại lễ ký kết chương trình liên tịch với Liên Đoàn Lao động tỉnh, hai bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa học tập suốt đời trong cán bộ, công nhân viên chức, lao động và hội viên Hội Khuyến học trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí mô hình "đơn vị học tập", thí điểm mô hình, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng mô hình. Gắn việc triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời trong công nhân lao động tại Doanh nghiệp với phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam phát động. Thành lập Ban Khuyến học tại cơ quan Liên Đoàn Lao động tỉnh để thúc đẩy nhiệm vụ khuyến học, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, công chức, tập trung xây dựng cơ quan Liên Đoàn Lao động thành đơn vị học tập. Phát động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài mang tên Nguyễn Đức Cảnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nơi đã có tổ chức công đoàn) nhằm động viên, khen thưởng cán bộ, công nhân viên chức và con em cán bộ, công nhânviên chức đạt nhiều thành tích trong học tập. Tại buổi lễ hai bên nhất trí giaoVăn phòng Hội Khuyến học tỉnh và Ban Tuyên giáo Liên Đoàn Lao động tỉnh làm đầu mối giúp hai cơ quan triển khai nội dung chương trình phối hợp. Quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ kịp thời bàn bạc, trao đổi nhằm tạo điều kiện để thống nhất thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

                                                                                                                                                     VTK


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 1271616