Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

HÔỊ NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN TÂN THÀNH- NHIỆM KỲ 2015-2020
Ngày 25/01/2017 tại Phòng họp 1 của UBMTTQVN huyện Tân Thành, Hội Khuyến học huyện Tân Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Có 19/26 ủy viên Ban Chấp hành tham dự và đại diện lãnh đạo 03 Chi hội Khuyến học các trường THPT và Trung tâm GDTX huyện được mời tham dự (mới được Tỉnh hội chuyển giao về Huyện hội). Ô.Phạm Văn Nhâm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì hội nghị.

     Được sự phân công của Thường trực huyện hội, Ô.Cao Hữu Phước, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

     Qua báo cáo, những công tác nổi bật và đạt kết quả cao trong năm 2017 được ghi nhận như: Công tác tổ chức hội và phát triển hội viên, tính đến cuối quý IV/2017, 10/10 dơn vị xã, thị trấn, 66/66 thôn, ấp, khu phố, 59/59 cơ quan, trường học ở cơ sở  và 771 tổ dân phố trên địa bàn huyện đều có tổ chức hội với 31.735 hội viên, đạt tỷ lệ 23,98% so với dân số của huyện (tăng 1.478 hội viên so với năm 2016). Công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập (MHHT) theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở tiếp tục tích cực thực hiện và  đạt được kết quả khá tốt, ngay từ đầu năm, các cơ sở đã chủ động tổ chức triển khai việc đăng ký xây dựng các mô hình học tập đối với các đối tượng; đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XD XHHT) huyện đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn việc thực hiện đăng ký  tham gia công tác khuyến học và xây dựng gia đình học tập đối với tổ chức Đảng, các đoàn thể, hội (Hội Phụ Nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội CCB, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi )  và triển khai Kế hoạch kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các MHHT từ năm 2017 đến năm 2020;  đến  quý III/2017 từ huyện đến các cơ sở xã, thị trấn tập trung vào chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc xây dựng các MHHT, sau đó thực hiện việc kiểm tra đánh giá, công nhận/xếp loại danh hiệu các MHHT vào cuối năm 2017... Kết quả đã có 22.959 hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", đạt tỷ lệ 75,2%  trên tổng số hộ gia đình trong toàn huyện, có 58/ 66 đơn vị thôn/ấp/ khu phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập cấp Thôn", đạt tỷ lệ 85%,  có 59/59 đơn vị cơ quan, trường học ở cơ sở đạt danh hiệu "Đơn vị học tập", đạt tỷ lệ 100%, có 10/10 đơn vị xã, thị trấn đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập cấp Xã", đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 04 đơn vị xếp loại Khá và 06 đơn vị xếp loại Tốt. Công tác xây dựng Quỹ khuyến học, trong năm 2017, các cấp hội trong huyện đã vận động được 2,99 tỷ đồng (tương đương 20.000 đồng/người dân) , đã trao 4.030 xuất học bổng, 2.512 xuất khen thưởng học sinh, sinh viên, 492 xuất quà, 23 xe đạp, 10.000 tập vở với tổng số tiền 2,85 tỷ đồng…

      Về phương hướng, nhiệm vụ công tác hội trong năm 2018, sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:  Một là tiếp tục xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, hội viên, phấn đấu phát triển hội viên mới đạt từ 1% trên tổng dân số; phát triển nhiều hình thức vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; tổ chức cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học sinh, sinh viên học giỏi nhân dịp bước vào năm học mới, phấn đấu vận động Quỹ đạt bình quân trên người  dân số là 28.000 đồng/năm; Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 02/10; Hai là tiếp tục triển khai, thực hiện nhân rộng các MHHT thông qua các hội nghị triển khai, hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề…Rà soát, động viên cơ sở tiếp tục đăng ký xây dựng các mô hình học tập năm 2018. Bám sát, theo dõi tỉnh hỉnh thực hiện, phấn đấu đối với các đối tượng đã đăng ký. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, công nhận/xếp loại kết quả xây dựng các MHHT theo quy trình, đảm bảo chất lượng nội dung các tiêu chí.  Ba là Hội Khuyến học cơ sở tích cực phối hợp với Trung tâm VH-TT-HTCĐ xã/ thị trấn, liên kết, phối hợp với các ngành, các tổ chức, các lực lượng xã hội mở các lớp tập huấn, chuyên đề, ... tạo điều kiện cho hội viên, người lao động, người lớn tuổi và nhân dân tham gia học tập làm tiền đề cho việc thực hiện và đánh giá các MHHT. Bốn là triển khai, thực hiện việc ký kết liên tịch Chương trình phối hợp  giữa Hội Khuyến học với UBMTTQVN, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động trong việc tham gia công tác Khuyến học và xây dựng các mô hình học tập. Năm là tổ chức Hội nghi sơ kết 02 năm thực hiện xây dựng các mô hình học tập ở cấp xã và huyện và chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 03 năm xây dựng các mô hình học tập theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Tỉnh. Qua đó, đưa các mô hình học tập đi vào nề nếp, xác định tác dụng từ các mô hình học tập tiêu biểu để nhân rộng, đưa phong trào học tập suốt đời từng bước thấm sâu trong nhân dân.

     Sau phần trình bày Báo cáo của Thường trực, các thành viên phát biểu đóng góp nhiều ý kiến, các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo và có một số kiến nghị, đề nghị (về điều chỉnh một số tiêu chí, về hội phí, kinh phí hoạt động...) trong thời gian tới các cấp thẩm quyền cần quan tâm hơn, tạo điều kiện cho cơ sở thực hiện nhiệm vụ…

     Kết luận Hội nghị, Ô. Phạm Văn Nhâm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện hoan nghênh các ủy viên Ban Chấp hành đã tham dự khá đông đủ và tích cực tham gia đóng góp cho thành công của Hội nghị. Chủ tịch đã giải trình, ghi nhận những kiến nghị tiếp tục đề xuất với các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết và khẳng định công tác khuyến học và xây dựng các MHHT năm 2017 đã được các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt, nhất là công tác thực hiện các MHHT, trong đó có một số đơn vị đạt kết quả rất tốt như các Hội cơ sở: Mỹ Xuân, Sông Xoài, Phước Hòa. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, Chủ tịch đề nghị các cấp Hội làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tích cực phối hợp với các lực lượng, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm như báo cáo đã nêu và cũng thể hiện tin tưởng rằng, với kết quả đã đạt được trong năm 2017, các cấp Hội sẽ đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2018./.   


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1269122