Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

KHUYẾN HỌC HUYỆN XUYÊN MỘC SAU HAI NĂM TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP.
Huyện Xuyên Mộc là một huyện thuần nông, có tổng cộng 35.202 hộ gia đình, với tổng số 145.740 dân thuộc 13 xã, thị trấn. Trong hai năm 2016 và 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của hội Khuyến học tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ cuả các ban, ngành, đoàn thể, sự hoạt động tích cực của cán bộ Hội các cấp và toàn thể hội viên, hội Khuyến học đã tổ chức nhiều hoạt động Khuyến học, Khuyến tài và triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn huyện và thu được những kết quả đáng khích lệ.

     Đến nay toàn huyện đã có 13 xã, thị trấn; 101 ấp, khu phố; 936 tổ dân cư đã có tổ chức Hội với tổng số 25.580 hội viên, đạt tỷ lệ 17,6% tổng dân số huyện. Ngay từ đầu quý I/2017, hội Khuyến học đã phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục- Đào tạo tham mưu nòng cốt cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo: CV số 555-CV/HU ngày 08/3/2017 của Huyện ủy Xuyên Mộc v/v tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình học tập đến năm 2020. Công văn 1388/UBND – VP ngày 03/4/2017 của UBND huyện Xuyên Mộc v/v tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn huyện đến năm 2020. Hội Khuyến học có công văn số 01/CV-HKH ngày 14/2/2017 v/v hướng dẫn hội Khuyến học các xã, thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập 2016 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2017 trình UBND xã phê duyệt. Tổ chức đăng ký xây dựng các mô hình học tập năm 2017. Ngày 15/8/2017 hội Khuyến học tiếp tục có công văn số 21/CV-HKH hướng dẫn các xã, thị trấn tự kiểm tra, đánh giá và đề nghị UBND quyết định công nhận danh hiệu các mô hình học tập năm 2017 theo thẩm quyền. Kết quả như sau:

-  Tổng số đăng ký xây dựng các mô hình học tập:

 • Mô hình "Gia đình học tập": 17.081/35.202 hộ gia đình, tỷ lệ 48,5%
 • Mô hình "Dòng họ học tập": ¼ dòng họ KH, tỷ lệ 25%
 • Mô hình "Đơn vị học tập":63/63 trường học, tỷ lệ 100% và 16 cơ quan xã đăng ký.
 • Mô hình "Cộng đồng học tập" cấp thôn:58/101 ấp, khu phố, tỷ lệ 57,4%
 • Mô hình "Cộng đồng học tập" cấp xã: 9/13 xã, thị trấn, tỷ lệ 69,2%

- Tổng số các mô hình học tập được công nhận:

 • Mô hình "GĐHT": 11.756/35.202 hộ, tỷ lệ 33,4%
 • Mô hình "DHHT": ¼ dòng họ KH, tỷ lệ 25%
 • Mô hình "ĐVHT" 40/63 trường học,tỷ lệ 63,5% và 11/16 cơ quan được công nhận
 • Mô hình "CĐHT" cấp thôn: 36/101 ấp, tỷ lệ 35,6%
 • Mô hình "CĐHT" cấp xã: 7/13 xã, thị trấn, tỷ lệ 53,8%

     Trong đó 03 xã xếp loại tốt: Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, tt Phước Bửu. 03 xã xếp loại khá: Bông Trang, Hòa Hưng, Tân lâm. 01 xã xếp loại trung bình: Bình Châu.

     Năm 2017, năm thứ 2 triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn huyện còn gặp nhiếu khó khăn do công tác triển khai còn mới và khó, nhận thức của cán bộ và nhân dân cũng chưa đầy đủ, kinh phí thực hiện Đề án cho các cấp Hội còn eo hẹp, chưa kịp thời. Mặc dù vậy công tác triển khai cũng đạt được kết quả nhất định như đã trình bày ở trên.

Có được những kết quả nêu trên là do:

-  Các cấp Hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của tỉnh Hội, của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp Ủy và Chính quyền địa phương xã, thị trấn. Sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ huyện và các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương.

-  Sự tích cực, chủ động của hội KH huyện, sự năng động của cán bộ Khuyến học các cấp trong việc tham mưu nòng cốt, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền với Ban chỉ đạo xây dựng XHHT để có những quyết định, những giải pháp hỗ trợ giúp đỡ Hội hoàn thành nhiệm vụ.

-  Năm 2018, tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn huyện, hội KH tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Khuyến học, Khuyến tài xây dựng xã hội học tập và triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 44/TT-BGDĐT, QĐ 1014/UBND tỉnh và QĐ 3961/UBND huyện Xuyên Mộc.
 2. Phấn đấu trong năm 2018 đạt được kết quả cao hơn năm 2017: 70% số hộ đăng ký và 50% số hộ đạt "GĐHT"; xây dựng 3 dòng họ đạt "DHHT"; 100 % trường học đăng ký "ĐVHT" và có 80% đạt; có 70% ấp,khu phố đăng ký và 50% đạt "CĐHT" cấp thôn; 100% xã, thị trấn đăng ký và 60% đạt "CĐHT" cấp xã.
 3. Phối hợp chặt chẽ với phòng GDĐT tham mưu cho UBND các cấp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập, biểu dương các mô hình học tập xuất sắc ở các cấp Hội vào quý IV/2018.

Để công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, hội Khuyến học mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Hội, Huyện Ủy, UBND huyện, sự ủng hộ giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể trong huyện, góp phần đưa sự nghiệp Khuyến học huyện nhà ngày càng phát triển và bền vững.

 

                                                                                                                                                           V.V.C


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1269111