Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Hội nghị kiểm tra công tác khuyến học năm 2018 tại Hội khuyến học thành phố Vũng Tàu
Thực hiện công văn số 35 /HKH-VP về việc kiểm tra công tác khuyến học năm 2018, trọng tâm là việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập; ngày 28 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường Khối vận, thành phố Vũng Tàu, đoàn kiểm tra của Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với sự chủ trì của ông Bùi Xuân Vịnh, phó chủ tịch thường trực làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Khuyến học thành phố Vũng Tàu. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có các ông, bà là lãnh đạo hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã.

          Sau khi nghe lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Vũng Tàu báo cáo kết quả hoạt động công tác khuyến học năm 2018, trọng tâm là việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập, đại biểu hội khuyến học các phường, xã, các dòng họ, đại diện chi hội khu phố trao đổi với đoàn kiểm tra; trưởng đoàn kiểm tra kết luận:

          Trong thời gian vừa qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các mặt công tác của hội Khuyến học thành phố có nhiều tiến bộ nổi trội so với năm 2017 nhất là công tác phát triển hội viên, huy dộng quỹ khuyến học. Đến nay số hội viên của thành phố Vũng Tàu là 93.566 chiếm 28% dân số, trong đó hội viên là đảng viên 7730 người bằng 72% so với đảng viên của thành phố. Kết quả đăng ký các mô hình học tập cao hơn năm 2017, cụ thể  gia đình học tập 54240/69590 đạt 78%; công đồng học tập cấp thôn có 113/122 đạt 92%, đơn vị học tập cơ quan, trường học  63/68 đạt 92%; dòng học học tập có 4 dòng họ (họ Bùi phường 3, học Lê phường 9, họ Lương và học Võ phường 11). Hội khuyến học thành phố đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể cùng tham gia làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cán bộ khuyến học các cấp của thành phố đã phát huy tốt khả năng vận động, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động của các cấp hội. Điển hình trong hoạt động khuyến học vừa qua của thành phố là hội khuyến học phường 7, hội khuyến học phường 12, chi hội khuyến học khu phố 4 phường 9.

       Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hội viên, ông Bùi Xuân Vịnh, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lưu ý Hội Khuyến học thành phố, các cấp hội trong công tác phát triển hội viên cần phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng hội viên, nhất là việc cấp thẻ hội viên, vận động hội viên đóng hội phí, đây là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp hội. Trong thời gian tới hội Khuyến học thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác vận động và có giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng hội viên của đơn vị.

                                                                                                                                 CVP. Nguyễn Thanh Đông

 


TÀI LIỆU - VĂN BẢN TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Lịch công tác Lịch công tác

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 1293352